Getin Online, czyli tak zwany internetowy oddział Getin Banku, całkiem niedawno do swojej oferty wprowadził Rachunek Maklerski. Jest to bardzo wygodna forma, gdyż bez wychodzenia z domu możemy dowolnie inwestować nasze oszczędności na giełdzie, czy w obligacje. Zakup akcji może stać się łatwiejszy, lecz zanim zdecydujemy się na skorzystanie z tej oferty, przeanalizujmy największe wady, zalety, a także możliwości Rachunku Maklerskiego w Getin Online.

Do tak zwanych usług bezpłatnych, czyli jak sama nazwa wskazuje takich, za które nie jest naliczana prowizja należy: otwarcie oraz prowadzenie Rachunku Maklerskiego, sporządzanie wyciągów zarówno o aktualnym stanie, jak również o historii do 12 miesięcy wstecz, korzystanie z możliwości składania zleceń OTP.

Najważniejsze koszty związane z Rachunkiem Maklerskim to oczywiście koszty obrotu akcjami, prawami do nich, prawami poboru, certyfikatami oraz warrantami. Wysokość prowizji uzależniona jest od wartości zlecenia oraz sposobu jego wykonania.

Zlecenia przez telefon:

Wartość zlecenia Prowizja
Do 5000zł 1,30%, ale nie mniej niż 10zł
Do 50 000zł 0,80% + 25zł
Do 100 000zł 0,70% + 75zł
Do 250 000zł 0,60% + 175zł
Do 250 000zł 0,50% + 425zł
Transakcje odwrotne akcjami (kupno i sprzedaż na tej samej sesji, o tym samym kodzie ISIN) 0,25%, nie mniej niż 10zł

Obrót obligacjami do wartości 50 000zł to koszt 0,25% + 5zł, natomiast powyżej tej kwoty 0,20% + 25zł.

Zlecenia przez Internet:

Wszystkie walory przedstawione w powyższej tabeli – 0,38%, ale nie mniej niż 10zł za zlecenie. Transakcje odwrotne – 0,25%, ale nie mniej niż 10zł. Obligacje oraz listy zastawne – 0,20%, ale nie mniej niż 5zl. Kontrakty terminowe na akcje – 4zł za sztukę. Kontrakty terminowe na kursy walut – 6zł za sztukę. Pozostałe kontrakty – 9zł za sztukę. Opcje – 2%, ale nie mniej niż 2zł i nie więcej niż 12zł za sztukę. Jednostki indeksowe MiniWIG20 – 0,45%, ale nie mniej niż 5zł za sztukę.

Dodatkowo za darmo mamy dostęp do jednej oferty w czasie rzeczywistym. Jeżeli to nam nie wystarcza, możemy wykupić sobie dostęp do pięciu ofert za wysokość opłaty pobieranej przez GPW (zwolnienie z opłaty przy obrocie miesięcznym 100 000zł lub 100 kontraktów terminowych na WIG20 lub 200 innych) lub dostęp do pełnego arkusza również za wartość tej samej opłaty (zwolnienie – obrót 250 000zł, 250 kontraktów terminowych na WIG20 lub 500 innych).

Założenie Rachunku Maklerskiego w Getin Online jest bardzo proste. Wypełniamy formularz online, po czym jeden z pracowników banku kontaktuje się z nami, by ustalić dogodny dla nas termin dostarczenia dokumentów do podpisania.

Więcej informacji o Rachunku Maklerskim w Getin Online można odnaleźć na stronie internetowej banku.