Lokata Kwietnia, jest bardzo świeżą ofertą lokaty bankowej, która pojawiła się wraz z początkiem miesiąca w Getin Banku. Powstała ona specjalne z myślą o tym, aby przyciągnąć wszystkich użytkowników depozytów bankowych, którzy boją się niekorzystnych zmian w ordynacji podatkowej i zablokowania możliwości działa produktów bez podatku Belki. Zajmijmy się dokładniej parametrami, jakie posiada Lokata Kwietnia.

Przede wszystkim jest to depozyt imienny, zakładany w złotówkach na okres pięciu miesięcy. Nie mamy możliwości wpłacenia naszych środków w obcej walucie, ani zmiany okresu umowy. Lokata Kwietnia może zostać automatycznie przedłużona, jednak nie na takich samych warunkach, na jakich jest zakładana, lecz na warunkach obowiązujących dla lokaty standardowej z codzienną kapitalizacją odsetek.

Jak już wspomnieliśmy, Lokata Kwietnia jest produktem antybelkowym, na którym nasze odsetki naliczane są codziennie. Nie wspomnieliśmy natomiast, iż to my sami decydujemy, co ma się z naszym zarobkami stać. Możemy zażyczyć sobie codziennej ich wypłaty na nasz rachunek lub doliczania ich do kwoty podstawowej lokaty.

Przejdźmy zatem do rzeczy najważniejszej, która najbardziej interesuje każdego użytkownika depozytów bankowych, do oprocentowania. Lokata Kwietnia oprocentowana jest 4,60% w skali roku, co jest odpowiednikiem około 5,68% na lokacie tradycyjnej, na której kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec i podatek Belki jest normalnie odprowadzany.

Getin Bank narzuca nam ograniczenia, co do kwoty, jaka może być na tym produkcie przetrzymywana. Lokata Kwietnia może być zakładana na dowolną kwotę z przedziału od 1000zł do 14000zł. Jednocześnie pamiętajmy, iż możemy założyć do pięciu takich produktów, co pozwala nam na przetrzymywanie kwoty nawet do 70000zł.

Założenie tego depozytu odbywa się poprzez system bankowości elektronicznej Getin Banku, albo w trakcie jednej wizyty w jednym z oddziałów naziemnych tego banku. Pieniądze, jakie zgromadzimy na tej lokacie, gwarantowane są na zasadach ogólnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.